ENTRADES I SORTIDES

Les famílies només podran accedir a l’interior de la llar d’infants durant el període d’acolliment (adaptació) i en el cas que ho indiqui el personal del centre. Ho faran seguint totes les mesures de protecció establertes: rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, utilitzar mascareta i sempre mantenir la distància de seguretat. Només podrà accedir-hi un acompanyant per infant.

L’accés a la llar d’infants es farà de la següent manera:

Porta d’accés

Grup

Plaça Nova Petits (estança Somriures)
Carrer Pintor Mir Grans (estança Abraçades)
Plaça Nova

Mitjans (estança de Petons)

I els horaris d’entrada i sortida seran:

HORARI Entrada Sortida  
MATÍ de 9:00 a 9:20 de 11:40 a 11:55
TARDA de 15:00 a 15:20 de 16:40 a 16:55

Cotxets. Serà una persona del centre qui ubiqui els cotxets al lloc habilitat. Aquesta persona es rentarà les mans després de cada manipulació. Es recomana que els infants no tinguin accés a l’espai on es desen els cotxets.

Recordeu que a partir de les 5 en punt de la tarda, l’estada d’infant a la llar es considera que comença el temps del servei complementari d’hora extra (servei que funciona de dilluns a dijous de 5 h a 6 h).

Es recomana que l’estada a l’escola bressol no sobrepassi les 8 hores diàries.

Cap persona desconeguda no podrà emportar-se un infant sense autorització dels progenitors. Si no pot venir a buscar el vostre fill/a la persona que ho fa habitualment, si us plau, comuniqueu-ho a la tutora.

Un menor d’edat (major de 14 anys) pot venir a recollir un infant sempre que hi hagi una autorització signada dels progenitors.