FAMÍLIES

Creiem que la llar d’infants és per als nens i nenes un complement educatiu de la família. Una relació positiva entre les famílies i la llar d’infants contribueix a que hi hagi una continuïtat entre els dos contextos i això dona seguretat a l’infant, cosa que promou el seu aprenentatge i desenvolupament.

Per això, oferim:

 • Entrevista individual amb la tutora abans de començar el curs.
 • Reunió abans de començar el nou curs amb totes les famílies (per videoconferència aquest any, per la situació de pandèmia actual).
 • Informació diària verbalment per part de la tutora i/o persona de suport.
 • Reunió dels pares d’alumnes al final del primer trimestre (si les circumstàncies ho permeten).
 • Trobada/entrevista al segon trimestre entre tutora-família per intercanviar informació sobre l’evolució de l’infant
 • E-mails: Es fan servir com a mitjà de comunicació ràpid i eficaç.
 • Lliurament d’un informe a finals de curs.
 • El blog de la llar: compartim amb les famílies fotos de la vida a la llar i informacions rellevants.
 • Festa de l’estiu, organitzada en col·laboració amb l’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) (si les circumstàncies ho permeten).

Les famílies estan representades pels següents òrgans, en els quals poden participar activament:

 • Consell Escolar de Centre
 • AMPA