Procés d’acollida (adaptació)

El temps d’acollida és un període de familiarització, en el que l’infant, les famílies i les educadores es coneixen i s’estableixen els primers contactes i afectes. També és el temps que necessitarà un infant per vincular-se a la seva educadora i sentir-se segur a la llar d’infants; un espai que li és completament estrany, amb persones i companys que no coneix, i unes rutines i ritmes diferents de casa.

Les famílies necessitareu acostumar-vos a estar menys estona amb el vostre infant, i també a la incorporació d’altres adults en la vida del vostre fill o filla. Això pot provocar l’aparició de noves emocions.

Les educadores també us hem de conèixer a infants i familiars per donar una bona atenció a cada nen o nena.

És del tot aconsellable portar a terme el procés d’acollida de manera progressiva, evitant al principi  llargues estades de l’infant a l’escola. Cal un temps perquè l’infant trobi el seu lloc i perquè l’educadora el conegui i hi pugui donar una atenció individualitzada.

 Cada infant tindrà “el seu temps” de familiarització

Cada infant és únic i necessitarà el seu temps, el qual no serà igual per a tots donada la individualitat de cada infant.

Cal respectar aquesta individualitat i vetllar per a que l’infant se senti bé a l’escola.

La majoria  ploren quan l’adult se’n va. Això és una reacció natural a l’emoció que senten en aquests moments, i per tant s’ha de validar aquesta forma d’expressió (no reprimir). També hi ha una minoria que no ploren, o d’altres que ho expressen més tard.

L’objectiu de l’escola és afavorir el procés de familiarització, el qual esdevindrà més planer amb una relació de cooperació i diàleg entre educadores i famílies.

Si esteu segurs i confieu en la llar d’infants i en l’educadora del vostre fill o filla, transmetreu aquestes actituds a l’infant i afavorireu la seva familiarització amb nosaltres.

 La llar d’infants, un espai nou ple de possibilitats

La llar d’infants ofereix a l’infant un espai nou, ple de possibilitats: materials agradables i engrescadors per a l’experimentació de formes, colors, sons, etc., també altres persones (infants i adults). Tot plegat li permetrà ampliar el seu àmbit de coneixença i afectivitat, cosa que repercutirà en el seu desenvolupament maduratiu global.

Recursos per un bon període d’acollida

  • Oferim una entrevista personal entre l’educadora  i cada família on el tema  principal és l’infant, les seves necessitats, el moment evolutiu en què es troba, etc. En aquesta entrevista pot estar present el vostre fill o filla i així tindrà l’oportunitat de jugar i conèixer l’estança i l’educadora. 
  • La permanència dels infants a l’escola serà progressiva. Es començarà amb una hora d’assistència els dos primers dies (l’infant pot estar acompanyat per un adult aquests dos dies) i es seguirà amb les estones proposades per l’educadora, depenent de les necessitats de cada infant. Els dos primers dies es fan dos torns d’assistència per donar als infants nouvinguts l’atenció  i l’afecte individualitzat que necessitin. A partir d’aquest moment el temps d’estada a la llar s’anirà allargant de forma progressiva i pactada entre família i educadora, atenent a les necessitats de cada infant. 
  • Respectem els objectes que el nen o la nena pugui portar de casa a l’escola bressol, ja que fan d’enllaç entre un espai i l’altre.
  • Adeqüem l’estança i el jardí perquè hi hagi un ambient tranquil, acollidor i càlid.
  • Mantenim un contacte directe i diari amb la família.
  • És important que la família s’acomiadi del l’infant quan marxi i que li digui que tornaran a buscar-lo. D’aquesta manera, l’infant comprovarà que és cert que la família sempre el ve a buscar i això li donarà seguretat.